logo Progr@muj w zespole

EDUKACJA TO RELACJA

„PROGR@MUJ W ZESPOLE”
to innowacja społeczna, którą stworzyliśmy w ramach projektu
POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE
(POWR.04.01.00-00-I108/19)

Repozytorium kodu w serwisie GitHub   Chcę wiedzieć więcej o innowacji

Dlaczego „Progr@muj w zespole”

 
Jakie są korzyści dla nauczycieli z realizacji projektu innowacji społecznej?

Wsparcie nauczycieli

odpowiedni zestaw narzędzi pozwoli nauczycielowi na odpowiednie przygotowanie się do zajęć i przeprowadzenie ich krok po kroku, lekcja po lekcji

Gotowe rozwiązanie

materiały odpowiadające wybranym elementom podstawy programowej z zakresu rozszerzonej informatyki, które można zastosować bez konieczności dodatkowej pracy koncepcyjnej i opracowywania przykładów/ćwiczeń

Swoboda wyboru

pozostawienie uczniom swobody w sposobie organizacji pracy zespołowej, zaś rolą nauczyciela (i dostarczonego w ramach innowacji społecznej materiału) będzie udzielanie wskazówek i porad uczniom, co zrobić, żeby zespół pracował jak najlepiej

„Progr@muj w zespole” to innowacja społeczna


Co do zasady, program jest przygotowany dla uczniów klas II-III LO lub II-IV technikum oraz dla uczestników informatycznych kół naukowych. Łączny wymiar zajęć to 13, przy czym zajęcia początkowe (oznaczona jako „0”) oraz końcowe nie są przeznaczone na naukę programowania.

Innowacja powstała z myślą o nauczycielach informatyki, którzy potrzebują gotowego rozwiązania, możliwego do zastosowania niejako „po wyjęciu z pudełka”. Materiały zostały opracowane tak, aby łatwo dało się po nich nawigować i wybrać te elementy, które potrzebne są w danym momencie. Dla szczególnie zaangażowanych i zainteresowanych wskazaliśmy też rozliczne źródła dodatkowej wiedzy i inspiracji, co pozostawia swobodę działania.

Niezależnie od tego, w jaki sposób innowacja zostanie wdrożona, jej odbiorcami są uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat (z możliwością rozszerzenia na grupę wiekową 12-15 lat), tj. młodzież z liceów ogólnokształcących i klas o profilach z rozszerzonym programem informatyki oraz techników kształcących w zawodzie technik informatyk oraz technik programista. Nie ma również przeciwwskazań, aby stosować program w odniesieniu do uczniów klas pierwszych szkół średnich. Uczestnictwo w zajęciach może ułatwić posiadanie przez odbiorców minimalnej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania, tj. podstawowej wiedzy o konstrukcjach programistycznych lub znajomości jakiegokolwiek języka programowania tekstowego (C; Pascal; LOGO; BASIC; JavaScript; itp.) na poziomie podstawowym.

-->

Sposoby Zastosowania

podstawowe

wykorzystanie w ramach szkolnych jednostek lekcyjnych

dodatkowe

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (np. w ramach kół zainteresowań)

edukatorzy młodzieży

mogą na bazie opracowanych materiałów stworzyć kurs zajęć pozaformalnych

Czego możesz się nauczyć

Postawy i kompetencje społeczne
Programowanie w Pythonie.

Zrealizowanie programu innowacji przez uczniów pracujących w zespole kształtuje różne postawy i kompetencje społeczne.

Obowiązująca w szkole podstawa programowa wyrasta z ideologii transmisji kulturowej, w której od ucznia oczekuje się przede wszystkim podporządkowania intelektualnego, nie zaś niezależności i rozmachu w poznawaniu świata. Nie wskazuje ona celów najistotniejszych dla podmiotowości młodego człowieka, takich jak m.in.: wiara we własne siły, samodzielność, kreatywność, umiejętność współpracy i komunikacji. Tymczasem pracodawcy od wielu lat powtarzają, że ogromne znaczenie dla nich stanowią odpowiednie kompetencje społeczne u nowo zatrudnianych pracowników.

  • 01- komunikowanie się w zespole

  • 02- świadomość swoich własnych zasobów

  • 03- wywiązywanie się z własnych zobowiązań

  • 04- ciekawość na odmienne opinie i poglądy

  • 05- rozwiązywanie konfliktów w trybie porozumienia

0

projektów uczniowskich

0

uczniów i uczennic

0

pozytywnych opinii

0

wypitych kaw ;-)

Nasz Zespół

 
Oddajemy w Wasze ręce komplet materiałów dla uczniów klas z rozszerzonym programem informatyki, które powinny umożliwić Wam płynne przeprowadzenie zajęć z uczniami w wybranej klasie
Elżbieta Gromniak

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

AUTORKA POMYSŁU

Nauczycielka i pasjonatka edukacji. Absolwentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Promotorka dwujęzyczności, uczenia się we współpracy (Cooperative Learning) oraz mądrego wprowadzania narzędzi IT w szkołach i placówkach.

Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz

TWÓRCA MATERIAŁÓW (PYTHON)

Programista, hacker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology, Google IT Automation with Python oraz IBM Professional Data Science. Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce w latach 2017, 2020 2021, członek zarządu Szkolnej Sekcji Informatyki przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.

Konrad Kosieradzki

Konrad Kosieradzki

TWÓRCA MATERIAŁÓW (PRACA ZESPOŁOWA)

Trener rozwoju osobistego, coach. W pracy szkoleniowej i edukacyjnej korzysta z bogatych zasobów własnej ścieżki zawodowej. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołów w międzynarodowych firmach branży technicznej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Rafał kamiński

Rafał Kamiński

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

Współtwórca i kierownik projektów, współpracuje z uczelniami, przedsiębiorcami, NGO oraz szkołami jako autor i koordynator przedsięwzięć krajowych i ponadnarodowych. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz m.in. certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation

Nasze szkolenia dla nauczycieli

Możemy zaproponować radzie pedagogicznej szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.
Meghna

Grzegorz Zajączkowski

LIDER CYFRYZACJI

Umiejętność pracy zespołowej i programowanie to umiejętności, które są w dzisiejszych czasach bardzo szeroko poszukiwane na rynku pracy - więc uczenie ich to doskonały pomysł.

Meghna

Małgorzata Wirecka-Zemsta

PSYCHOLOG I DORADCA ZAWODOWY UP KIELCE

Jako doradca zawodowy w Urzędzie Ppracy w Kielcach odpowiadam na wiele zapytań dotyczących szkoleń z zakresu programowania. Myślę, że to szkolenie przy wsparciu merytorycznym trenera byłoby bardzo dobrym kursem dla osób chcących się przebranżowić

Meghna

Fundacja IT

POMOC FIRMOM ORAZ INSTYTUCJOM W OSIĄGANIU CELÓW EDUKACYJNYCH.

Jako Python Institute pragniemy zarekomendować wszystkim szkołom z profilami Technik Programista projekt innowacji społecznej o nazwie “Progr@muj w Zespole”.

Meghna

Przemysław Kościan

PREZES ZARZĄDU, OCTOPUSVR SP. Z O.O.

Rekomenduję program i materiały wypracowane w ramach "Progr@muj w zespole", gdyż łamią one szereg stereotypów związanych z edukacją szkolną i przygotowują młodzież do lepszego startu w życie zawodowe

Kontakt z Nami

Fundacja Edukacja na nowo

Misją fundacji Edukacja na NOWO jest budowanie społeczności uczącej się. Upowszechniamy i promujemy naukę budowaną wokół dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz kulturę pracy opartą na współpracy i współodpowiedzialności wyrażającej się w projektach edukacyjnych dających uczniom możliwość pełnego doświadczenia i rozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Obszarem naszych szczególnych zainteresowań jest edukacja matematyczna (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) od etapu nauczania przedszkolnego po szkołę średnią, którą traktujemy jako wiodące ogniwo spajające podejście interdyscyplinarne w stosunku do edukacji – STEAM.

ul. Nowogrodzka 56/20, 00 – 695 Warszawa
Email: kontakt@programujwzespole.edu.pl