„Progr@muj w zespole” to innowacyjna, nowoczesna edukacja i projektowe podejście do nauki. Szkoła bez sprawdzianów, za to oparta na pracy zespołowej i braniu odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Choć może to brzmi nierealnie, jest w zasięgu ręki. Wystarczy sięgnąć po interdyscyplinarny program pt. „Progr@muj w zespole”. Więcej na: https://programujwzespole.edu.pl/ i w TIK w Edukacji 10/2022 r.